טופס הזמנת משלוח

פרטי הלקוח:פרטיי משלם/מזמין השרות

שם מלא :           

חברה :               

טלפון :                    

טלפון נייד :         

דואר אלקטרוני :   

הנפקת חשבונית על שם :   

כתובת למשלוח חשבונית וניירת רלבנטית : רצוי לצרף מיקוד

פרטי השולח-פרטיי מקום איסוף המשלוח


שם העסק :         

שם מלא :           

כתובת :         עיר :

טלפון :                     

 טלפון נייד :        

סוג המשלוח :         כמות :

תאריך איסוף:   משעה    עד שעה: 

 יום חודש שנה

פרטי הנמען-פרטיי מקום מסירת המשלוח


שם העסק :        

שם מלא :          

כתובת :   עיר :

טלפון :                  

טלפון נייד :       

הנחיות נוספות:

תוספת חיוב המתנות : 75 ₪ לכל שעת המתנה ,החיוב יחסית לדקות ההמתנה בפועל-הלקוח יעודכן מידית.

זמני מסירת המשלוח כפופים  לזמני  טיסות ארקיע,יתכנו עיכובים מטעמי בטיחות למשלוחים המכילים חלקי מתכת .

יש לציין ע"ג המשלוחים מספר ח"פ /ת.ז של השולח.

מחיר לחיוב

המחיר כפי שנמסר לי על ידי נציג אילת טקסי    ש"ח

אופן התשלום: